English for study in Australia - Lesson 22: Exam time

Nhân vật

Rocky: Du học sinh

John: Du học sinh (đại học)

Angel: Du học sinh

Marion: Giảng viên

Nội dung câu chuyện

Rocky có vẻ hơi chểnh mảng trong việc chuẩn bị thi cử. Thấy vậy, Angel và John đem lời

khuyên nhủ.

pdf4 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English for study in Australia - Lesson 22: Exam time, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Lesson 22: Exam time 
Bài 22: Mùa thi 
I. Chú thích: 
Nhân vật 
Rocky: Du học sinh 
John: Du học sinh (đại học) 
Angel: Du học sinh 
Marion: Giảng viên 
Nội dung câu chuyện 
Rocky có vẻ hơi chểnh mảng trong việc chuẩn bị thi cử. Thấy vậy, Angel và John đem lời 
khuyên nhủ. 
Thông tin cần thiết 
Kiểu học và phương pháp học 
Hình ảnh: Nếu bạn hợp với phương pháp học bằng hình ảnh thì bạn sẽ nhớ dễ dàng hơn khi 
bạn dùng hình ảnh, biểu đồ và dấu hiệu. Bạn nên dùng bút mầu gạch đít những phần quan 
trọng để giúp bạn nhớ tốt hơn. 
Âm thanh: Nếu bạn hợp với phương pháp học, bạn sẽ học hành tấn tới hơn khi bạn nghe 
giảng bài hoặc thảo luận với người khác. Trước khi đi thi, bạn nên giải thích đề tài với người 
khác. Làm như thế sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và nhớ rõ hơn các điểm quan trọng. 
Đọc/viết: Nếu bạn hợp với phương pháp học và viết, bạn sẽ nhớ dễ dàng hơn khi đọc sách 
giáo khoa, từ điển, tài liệu của trường... Bạn nên viết lại những ý tưởng và nguyên tắc hầu 
giúp bạn nhớ tốt hơn. 
Vận dụng tất cả các giác quan: Nếu bạn hợp với kiểu học này, bạn sẽ học hành tấn tới hơn 
khi bạn vận dụng mọi giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Bạn 
sẽ tiếp thu rất nhanh nhờ các chuyến du khảo và những lần thí nghiệm. Bạn nên đi tham quan 
những nơi có liên hệ đến môn học của bạn. 
Phương pháp học tổng hợp: Hầu hết các sinh viên hấp thụ những gì mình học qua sự kết 
hợp của tất cả các phương pháp vừa đề cập. 
Muốn biết bạn hợp với kiểu học nào, xin bạn điền bản câu hỏi VARK (mối nối kết nằm ở cuối 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Phần tóm tắt & bài tập). 
© Copyright Version 7.0 (2006) held by Neil D. Fleming, Christchurch, New Zealand and 
Charles C. Bonwell, Green Mountain Falls, Colorado 80819 U.S.A. 
Ngữ pháp – Thành ngữ và kiểu diễn tả 
“Legend” Đây là tiếng lóng giới trẻ dùng khi thấy người khác hay 
chính mình đạt được thành quả đáng kể nào đó. Từ này 
cũng có thể được dùng để nói khích người khác. 
“Get off my case!” Hãy để tôi tự giải quyết vấn đề này. Mặc kệ tôi 
A fighting chance Một cơ hội khá tốt để thành công trong công việc 
To scare the life out of 
someone 
Làm người nào hoảng sợ 
“Just chill!” Cứ bình tĩnh (tiếng lóng của giới trẻ) 
II. Bài tập: 
1. Ngữ vựng 
Xin bạn tra từ điển để tìm ý nghĩa và cách phát âm những từ sau đây. 
(to) cram (to) describe (to) fail 
Increase invigilator pile 
Relief results sample 
Significant (to) swot twice 
2. Luyện Ngữ pháp. Bài tập Mẫu - Thi Tuyển Anh Văn 
Để được nhập khóa học, bạn sẽ phải dự kỳ thi tuyển Anh Văn. 
Xin lưu ý: Phần hướng dẫn bài thi thường được viết bằng tiếng Anh (như dưới đây) 
Choose the word that best fits each space in the text below. 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Cross one box for each number, eg:  
1.  of  at 
  through  open 
2.  go  enter 
  into  walk 
3.  Not Or 
  Nor  Never 
4.  So Since 
  And  This 
5.  in  to 
  at  with 
3. Luyện phát âm 
 Âm / a:/ : xin bạn tập nói câu sau đây: 
 “Carl has a large glass of lager at half past three.” 
4. Những địa chỉ internet thông dụng 
Thông tin: 
Kiểu học riêng 
của bạn 
 (Choose your language) 
Mandarin: 
Examination rules 
The doors ______1______ the examination room will be opened 10 minutes before the 
starting time for the examination. You will not be allowed to ______2______the 
examination room more than half an hour after the starting time for the examination. 
______3______will you be allowed to leave the examination room until half an hour after 
the starting time for the examination. ______4______ remember, you must hand your 
answers book ______5______ the invigilator before you leave the examination room. 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Indonesian 
English: 
Vấn đề bản đồ trí tuệ  
Bí quyết học 
tập 
Giải đáp Bài tập 2: 1) of 2) enter 3) Nor 4) And 5) to 

File đính kèm:

  • pdfvn_efs_baihoc_22_9787.pdf
Tài liệu liên quan