English for Business - Lesson 20: Negotiating (part 2 - continued)

Trong bài 19 bạn đã học được phần nào cách ăn nói khi thương lượng.

Trong bài học hôm nay, bạn sẽ biết làm thế nào để đối phó với tình trạng xung khắc,

đồng thời tìm hiểu luôn cả cách kết thúc cuộc thương lượng.

Nhưng trước khi tiếp tục bài học, chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong bài 19

để xem mình còn nhớ được chừng nào.

pdf12 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Ngày: 10/09/2014 | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English for Business - Lesson 20: Negotiating (part 2 - continued), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 là hàng cao cấp và chất lượng không bao giờ thay 
đổi. 
Douglas: 
I assure you these specifications are standard. 
Tôi cam đoan với bà rằng đây là những quy cách tiêu 
chuẩn. 
Lian: 
Still, in good faith, such specifications should be 
unnecessary. 
Dầu vậy, đã chấp nhận nguyên tắc công bằng và thành 
thật thì đâu cần những quy cách này. 
Douglas: 
I fully understand your concerns here. 
Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn của bà ở đây. 
But these conditions reflect standard product 
guarantees. 
Thế nhưng, những điều kiện này thể hiện sự bảo đảm 
chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn. 
In no way are they meant to throw doubt on the quality 
of your tea. 
Chứ không hề thể hiện sự nghi ngờ đối với chất 
lượng trà của ông bà. 
It’s just that we need to have a mutual understanding 
of what exactly is being supplied. 
Vấn đề ở đây là cả đôi bên cần biết rõ sản phẩm được 
cung cấp là mặt hàng như thế nào mà thôi. 
OK. I think it would be a good idea to come back to 
this later. Let’s look again at where we have 
agreement. 
Thôi được. Tôi nghĩ là tốt hơn ta nên trở lại vấn đề này 
sau. Giờ hãy xem lại những gì chúng ta đã thỏa thuận. 
Trong các cuộc thương lượng, tình trạng mâu thuẫn thường xảy ra không ít thì 
nhiều. 
Bạn nên nhớ là mâu thuẫn cũng có lợi chứ không phải là không. Nó chẳng những 
cho ta thấy những khác biệt lớn hơn cần được giải quyết mà còn tạo cơ hội cho đôi 
bên hiểu rõ lập trường của nhau hơn. Điều quan trọng ở đây là hai bên vẫn tiếp tục 
thương thảo một cách tích cực và cùng hướng đến những mục tiêu chung. Tới đây 
xin bạn để ý xem Douglas nói như thế nào để trấn an bà Lian: 
Douglas: 
I assure you these specifications are standard. 
Tôi cam đoan với bà rằng đây là những quy cách tiêu 
chuẩn. 
Bạn cũng có thể dùng những cách diễn tả sau đây để trấn an người khác: 
Eng M: 
You don’t need to worry about that. 
Anh không cần lo lắng về vấn đề đó. 
Let me put your mind at rest about that. 
Để tôi giúp ông an lòng (về điều đó) nhé. 
Let me reassure you that it’s standard practice. 
Xin ông cứ yên tâm, đó chỉ là thủ tục tiêu chuẩn thôi. 
Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
Eng: I assure you these specifications are standard. 
You don’t need to worry about that. 
Let me put your mind at rest about that. 
Let me reassure you that it’s standard practice. 
Douglas cũng tỏ cho bà Lian thấy là ông ta hiểu ý bà cho dù ông không đồng ý với 
bà về điều đó đi chăng nữa. 
Douglas: 
I fully understand your concerns here. 
Tôi thấu hiểu nỗi băn khoăn của bà ở đây. 
Điều quan trọng là hai bên cần phải nhìn nhận nỗi ưu tư của nhau. Muốn như thế, 
bạn có thể dùng thêm một số cách diễn tả sau đây: 
Eng M: 
I realise your position. 
Tôi biết lập trường của ông. 
I appreciate your position here. 
Tôi thông hiểu quan điểm của ông ở đây. 
Bây giờ, chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
Eng 
 I fully understand your concerns here. 
 I realise your position. 
 I appreciate your position here. 
Bà Lian sử dụng cụm từ “good faith”. Đây là cụm từ được dùng trong tất cả các hình 
thức giao dịch thương mại và pháp lý. 
Trong thế giới kinh doanh, “good faith” có nghĩa là đôi bên đều có ý định cư xử công 
bằng và thành thật với nhau. Người ta thường thừa nhận rằng “Good faith” là nền 
tảng của luật khế ước.Tuy nhiên, các bên liên hệ vẫn có thể bị thưa kiện vì không 
tôn trọng nguyên tắc này. 
Khi có sự mâu thuẫn hoặc có “sticking point” (khúc mắc) thì điều quan trọng là hai 
bên vẫn phải giữ thái độ tích cực. Douglas đã có thái độ như thế bằng cách hoãn lại 
cuộc tranh luận cho đến khi mọi người bình tĩnh lại, đồng thời ông lái câu chuyện đề 
mọi người chú tâm vào những thành quả đã đạt được. 
Mời bạn nghe lại lần nữa: 
Douglas: 
OK. I think it would be a good idea to come back to 
this later. Let’s look again at where we have 
agreement. 
Thôi được. Tôi nghĩ là tốt hơn ta hãy trở lại vấn đề này 
sau. Giờ hãy xem lại những gì chúng ta đã thỏa thuận. 
Chúng ta cũng có thể nói: 
Eng 
Let’s look at what we’ve achieved so far. 
Hãy xem chúng ta đã đạt được những gì rồi. 
Hoặc chúng ta có thể đề nghị một hướng giải quyết: 
Eng 
OK, a compromise would be to change the wording. 
Được rồi, giải pháp dung hoà ở đây là thay đổi ngôn 
từ trong văn bản. 
Let’s find the middle ground here. 
Chúng ta hãy tìm một giải pháp dung hoà. 
Bây giờ, chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
Eng I think it would be a good idea to come back to this 
later. 
 Let’s look again at where we have agreement. 
 Let’s look at what we’ve achieved so far. 
 OK. A compromise would be to change the 
wording. 
 Let’s find the middle ground here. 
Quý bạn đang theo dõi chương trình 'Tiếng Anh Thương Mại' của Đài Úc Châu. 
Bài 20: Thương lượng - Phần 2 (tiếp theo). 
Lesson 20: Negotiating – Part 2. 
Ông Douglas và bà Lian đã đi đến một giải pháp dung hoà cho chuyện rắc rối xoay 
quanh vấn đề chất lượng sản phẩm. Bà Lian đã chấp nhận một thay đổi nho nhỏ 
trong phần quy định chi tiết sản phẩm trong hợp đồng 
Bây giờ xin bạn lắng nghe các từ ngữ và mẫu câu mới trong khi theo dõi phần kết 
cục của cuộc thương lượng. 
Douglas: 
OK. I think we can stop at this point. 
Nào, tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây. 
We’ve made excellent progress. 
Chúng ta đã đạt được những thành quả tuyệt vời. 
We’ve agreed on the terms of transportation, price and 
product specifications. 
Chúng ta đã thỏa thuận xong các điều khoản về vận 
chuyển, giá cả và qui cách sản phẩm. 
Does that reflect what we’ve said? 
Điều này có đúng như những gì chúng ta đã nói 
không? 
Lian: 
Yes. 
Dạ đúng 
Douglas: 
Fine. We’ll have a Memorandum of Understanding sent 
to your hotel for you to sign. 
Tốt rồi. Chúng tôi sẽ gửi Bản Ghi Nhớ tới khách sạn 
cho ông bà ký. 
Our lawyers will draft a contract which will then be 
translated. 
Luật sư của chúng tôi sẽ thảo một hợp đồng rồi cho 
người dịch văn kiện này. 
We’ll forward both language versions to your 
representative by the end of the month. 
Chúng tôi sẽ gửi bản hợp đồng bằng cả hai thứ tiếng 
cho người đại diện của ông bà trễ nhất là cuối tháng 
này. 
Lian: 
Fine, I’ve given Harvey all our contact details. 
Vâng! Tôi đã cho Harvey mọi chi tiết để liên lạc với 
chúng tôi. 
Douglas: 
Good. So it remains for me to thank you for coming. 
Tốt .Tôi cảm ơn ông bà đã tới đây. 
I hope this is the basis for a long-term business 
partnership. 
Tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng cho mối quan hệ làm 
ăn lâu dài. 
Lian: 
Yes. It’s been a pleasure. 
Vâng, Thật là hân hạnh. 
Douglas: 
Have a safe trip home. 
Chúc ông bà trở về nhà bình an. 
Lok: 
Thank you, goodbye. 
Cảm ơn ông. Xin tạm biệt. 
Harvey: 
I’ll see you to your cab. 
Tôi sẽ tiễn ông bà ra xe. 
Douglas ra dấu cho mọi người biết đã đến lúc kết thúc cuộc thương lượng, như đã 
được đề cập trong bài 16. Rồi ông đưa ra những lời nhận xét thật khích lệ đối với 
thành quả đạt được trong cuộc thương lượng. 
Douglas: 
OK. I think we can stop at this point. We’ve made 
excellent progress. 
Thôi, tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây. Chúng ta 
đã đạt được những thành quả tuyệt vời. 
Trong trường hợp bạn đạt được ít nhiều tiến triển nhưng cuộc thương lượng vẫn 
chưa thể kết thúc, bạn có thể nói: 
Eng 
We’ve taken a step in the right direction. 
Chúng ta đã có một bước tiến theo đúng hướng. 
Bây giờ, chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại.. 
Eng We’ve made excellent progress. 
 We’ve taken a step in the right direction. 
 We still have a way to go, but we know we’re on the 
right track. 
Vào lúc kết thúc cuộc thương lượng, bạn cần phải xác nhận rằng hai bên đã đạt 
được thỏa thuận. Ông Douglas đã làm như thế bằng cách liệt kê những điểm đã 
được chấp nhận rồi yêu cầu bà Lian xác nhận. 
Douglas: 
Does that reflect what we’ve said? 
Điều này có đúng như những gì chúng ta đã nói 
không? 
Ông ta cũng có thể nói: 
Eng: 
 Is that agreed? 
Nói như thế có đúng không ạ? 
 Is that an accurate summary? 
Tóm tắt lại như thế đã chính xác chưa ạ? 
Bây giờ, chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
Eng Does that reflect what we’ve said? 
 Is that agreed? 
 Is that an accurate summary? 
Thế rồi, Douglas phác họa phương án thành lập quan hệ đối tác và ấn định ngày 
giờ vào cuối tháng đó để bà Lian và ông Lok biết khi nào họ có thể nhận được hợp 
đồng. Ông ta kết thúc bằng những lời trang trọng để cảm ơn họ: 
Douglas: 
Good. So it remains for me to thank you for coming. I 
hope this is the basis for a long-term partnership. 
Tôi phải cảm ơn ông bà đã tới đây. Tôi hy vọng đây sẽ 
là nền tảng cho mối quan hệ làm ăn lâu dài. 
Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
Eng Good. So it remains for me to thank you for 
coming. 
I hope this is the basis for a long-term 
partnership. 
Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài vè sau đây để giúp bạn 
học và thực tập với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã 
học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. 
English: We’ve made good progress, 
Good progress, 
Good progress, 
We’ve made good progress, 
We’re on the right track. 
We’ve made good progress, 
Good progress, 
Good progress, 
We’ve made good progress, 
We’re on the right track. 
TH mong gặp lại bạn trong Bài 21 với chủ đề „Khiếu nại và sự cố‟ 
Xin bạn ghé lại website của Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu theo địa chỉ 
www.bayvut.com để xem toàn văn bài học cùng bài tập cho buổi học hôm nay. 
Ngoài ra bạn cũng có thể học những loạt bài tiếng Anh chuyên đề khác. 
Tiếng Anh Thương Mại là loạt bài do cơ quan AMES, tức Sở Giáo dục Đa Văn hóa 
cho Người Lớn ở Melbourne, Úc Châu biên soạn. Bạn có thể truy cập website của 
cơ quan này theo địa chỉ ames.net.au. 
Thay mặt toàn ban tiếng Việt Đài Úc Châu, TH thân ái chào tạm biệt. 
 END OF LESSON 20 

File đính kèm:

  • pdfbai_20_thuong_luong_tiep_theo__8961.pdf
Tài liệu liên quan