Chuyên đề part 4 - Giải thích và dịch song ngữ

art 4 bắt đầu từ câu 71 đến câu 100 (30 câu hỏi),

bạn sẽ nghe 10 bài nói ngắn do một người nói với

những chủ đề khác nhau và sau đó trả lời các câu hỏi

về nội dung bài nói ngắn đó. Sau lời hướng dẫn bạn

sẽ nghe câu “Questions 71 through 73 refer to the

following ” rồi đến bài nói và các câu hỏi.

Chúng ta sẽ chọn một phương án trả lời chính xác

nhất (A), (B), (C) hoặc (D) cho mỗi câu hỏi sau đó tô

vào phương án trả lời tương ứng trong bản Answer

Sheet

pdf264 trang | Chia sẻ: maianh78 | Ngày: 31/12/2019 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chuyên đề part 4 - Giải thích và dịch song ngữ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ck in their luggage 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: What ~ listeners do next 
• Step 2: In the talk 
Let’s get in line and be ready to present 
your tickets to the staff. Therefore, choice 
(C) is the correct answer. 
Dịch câu hỏi: Khách du lịch sẽ làm gì kế tiếp? 
Bản dịch song ngữ 
On behalf of Paradise Tour Co., I’d like to 
welcome all of you to Dream Tour. 74My 
name is Judy Johansson and I’ll be your 
tour guide today. Before we board the 
plane, let me give you some useful tips for 
staying comfortable on your flight. Firstly, 
chewing gum can help you relieve the 
pressure that builds up in your ears as the 
airplane ascends and descends. 
Secondly, 75please drink plenty of water 
or juice to prevent yourself from getting 
dehydrated during the flight. Finally, I’d 
advise you to do some light stretching 
exercises in your seat or you are invited to 
walk through the aisle frequently while the 
seatbelt sign is off. Okay, it’s time to board. 
76Let’s get in line and be ready to present 
your tickets to the staff. 
Thay mặt Công ty du lịch Paradise, xin 
chào tất cả các bạn đến với Dream Tour. 
Tên tôi là Judy Johansson và tôi là hướng 
dẫn viên cho các bạn ngày hôm nay. 
Trước khi chúng ta lên máy bay, có một 
số lời khuyên hữu ích giúp thoải mái trên 
chuyến bay. Thứ nhất, nhai kẹo cao su có 
thể giúp bạn giảm bớt áp lực tích tụ trong 
tai khi máy bay cất và hạ cánh. 
Thứ hai, hãy uống nhiều nước hoặc nước 
trái cây để tránh bị mất nước trong suốt 
chuyến bay. Cuối cùng, các bạn nên kéo 
giãn người nhẹ nhàng tại chỗ ngồi hoặc 
đi bộ dọc lối đi khi đèn báo thắt dây an 
toàn đã tắt. Ok, đã đến lúc lên máy bay. 
Hãy xếp hàng và sẵn sàng để trình vé của 
bạn cho các nhân viên nhé. 
 259 
 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 - 800 Chuyên Đề PART 4 
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 --> 7-2-2018 
Bài tập khởi động – Hãy nghe và làm bài tập dưới đây 
Test-taking Strategies 
➢ Bước 1: Đọc các câu hỏi, xác định từ khóa 
(Step 1: Read the questions, identify the key words) 
➢ Bước 2: Nghe đoạn nói chuyện và chọn câu trả lời đúng 
(Step 2: Listen to each talk and choose the correct answers) 
77. How often does the tour take place? 
(A) Every hour 
(B) Every day 
(C) Every week 
(D) Every month 
80. What will listeners take a tour of? 
(A) A writer’s study 
(B) An artist’s studio 
(C) An architect's office 
(D) An inventor’s workshop 
78. What does Greatyear manufacture? 
(A) Glassess 
(B) Tires 
(C) Face masks 
(D) Cars 
81. According to the speaker, what is 
unusual about the room? 
(A) It was once part of a factory. 
(B) It was not a typical design for its 
time. 
(C) All the light comes in through the 
ceiling. 
(D) The construction materials were 
purchased overseas. 
79. What are listeners asked to do? 
(A) Put on eye protection goggles 
(B) Complete the survey form 
(C) Look around the factory on their own 
(D) Change tires by themselves 
82. What does the speaker ask listeners 
to avoid doing? 
(A) Taking photographs 
(B) Speaking loudly 
(C) Touching the furnishings 
(D) Eating on the premises 
 260 
 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 - 800 Chuyên Đề PART 4 
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 --> 7-2-2018 
Questions 77 through 79 refer to the following tour information. 
77. How often does the tour take place? 
(A) Every hour 
(B) Every day 
(C) Every week 
(D) Every month 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: How often ~ the tour take 
place 
• Step 2: In the talk 
Before we begin our daily factory tour 
today. Therefore, choice (B) is the 
correct answer. 
Dịch câu hỏi: Chuyến tham quan này diễn ra bao lâu một lần? 
Paraphrasing: every day ~ daily (hằng ngày) 
78. What does Greatyear manufacture? 
(A) Glassess 
(B) Tires 
(C) Face masks 
(D) Cars 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: What ~ Greatyear 
manufacture 
• Step 2: In the talk 
I’d like to mention a few things. Our 
company has a long history of technical 
innovation in manufacturing all kinds of 
tires. Therefore, choice (B) is the correct 
answer. 
Dịch câu hỏi: Nhà máy Greatyear sản xuất cái gì? 
79. What are listeners asked to do? 
(A) Put on eye protection goggles 
(B) Complete the survey form 
(C) Look around the factory on their own 
(D) Change tires by themselves 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: What ~ listeners asked to go 
• Step 2: In the talk 
Before we enter the assembly line, please 
make sure to wear safety face masks and 
safety glasses at all times. Therefore, 
choice (A) is the correct answer. 
Dịch câu hỏi: Những người tham quan được yêu cầu làm gì? 
Bản dịch song ngữ 
Hello, everyone. Welcome to the Chào mọi người. Chào mừng bạn đến với 
 261 
 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 - 800 Chuyên Đề PART 4 
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 --> 7-2-2018 
Greatyear factory, the number one tire 
company in Europe. 77Before we begin 
our daily factory tour today, 78I’d like 
to mention a few things. Our company 
has a long history of technical 
innovation in manufacturing all kinds 
of tires. 
Our easy to install and comfortable riding 
tires will let you go places that you 
couldn’t go before because of rocks, glass 
and debris. You won’t worry about 
another flat tire again. Today you will 
have the chance to see how our tires are 
made. Learn all about our unique 
methods we use to make them. 79Before 
we enter the assembly line, please make 
sure to wear safety face masks and 
safety glasses at all times. Okay, let’s 
get started. 
nhà máy Greatyear, công ty lốp xe số một 
ở châu Âu. Trước khi chúng ta bắt đầu 
tham quan nhà máy của chúng tôi ngày 
hôm nay, tôi muốn đề cập đến một vài 
điều. Công ty chúng tôi có một lịch sử lâu 
dài trong sự đổi mới kỹ thuật trong sản 
xuất tất cả các loại lốp xe. 
Các lốp của chúng tôi dễ dàng lắp ráp và 
tiện lợi sẽ đưa bạn đến những nơi mà bạn 
không thể đến trước kia vì đá, thủy tinh và 
các mảnh vỡ. Bạn sẽ không còn phải lo 
lắng về việc xẹp lốp. Hôm nay bạn sẽ có 
cơ hội để xem cách lốp xe của chúng tôi 
được làm như thế nào. Tìm hiểu tất cả về 
phương pháp độc đáo chúng tôi sử dụng để 
làm chúng. Trước khi chúng ta bước vào 
dây chuyền lắp ráp, hãy nhớ luôn đeo mặt 
nạ và kính an toàn. Được rồi, chúng ta hãy 
bắt đầu. 
 262 
 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 - 800 Chuyên Đề PART 4 
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 --> 7-2-2018 
Questions 80 through 82 refer to the following talk. 
80. What will listeners take a tour of? 
(A) A writer’s study 
(B) An artist’s studio 
(C) An architect's office 
(D) An inventor’s workshop 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: What ~ listeners take a tour 
of 
• Step 2: In the talk 
Despite its name, Sunlight House was 
designed by Edgar Thompson not as a 
residential home but as the office for his 
architectural business. Therefore, choice 
(C) is the correct answer. 
Dịch câu hỏi: Khách tham quan sẽ đi tham quan cái gì? 
81. According to the speaker, what is 
unusual about the room? 
(A) It was once part of a factory. 
(B) It was not a typical design for its 
time. 
(C) All the light comes in through the 
ceiling. 
(D) The construction materials were 
purchased overseas. 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: what ~ unusual about the 
room 
• Step 2: In the talk 
That type of floor plan is quite common 
today, but it was revolutionary for 
Thompson's time. Therefore, choice (B) 
is the correct answer. 
Dịch câu hỏi: Theo như hướng dẫn viên, căn phòng có gì đặc sắc? 
82. What does the speaker ask listeners to 
avoid doing? 
(A) Taking photographs 
(B) Speaking loudly 
(C) Touching the furnishings 
(D) Eating on the premises 
• Step 1: Identify the key words 
Key words: What ~ speaker ask listeners 
to avoid doing 
• Step 2: In the talk 
do not handle or lean against anything, 
as many of the items on display have 
become fragile with age. Therefore, 
choice (C) is the correct answer. 
Dịch câu hỏi: Hướng dẫn viên yêu cầu khách tham quan tránh làm cái gì? 
 263 
 - Khóa học trực tuyến TOEIC 0 - 800 Chuyên Đề PART 4 
Tài Liệu Dành Cho Học Viên Khóa Học Đảm Bảo 2017 --> 7-2-2018 
Bản dịch song ngữ 
(M-Cn) Welcome to Sunlight House. My 
name is Stephen, and I'll be leading you on 
this afternoon's tour. 80Despite its name, 
Sunlight House was designed by Edgar 
Thompson not as a residential home but 
as the office for his architectural 
business. It was here that he worked on 
many of the industrial buildings that he's so 
well-known for today. You'll see when you 
enter the building that it's simply one large 
room with cleverly designed modular work 
spaces for Thompson and each of his 
associates. 81That type of floor plan is 
quite common today, but it was 
revolutionary for Thompson's time. As 
we walk around, feel free to take 
photographs, but please 82do not handle or 
lean against anything, as many of the 
items on display have become fragile 
with age. 
(M-Cn) Chào mừng bạn đến Sunlight 
House. Tên tôi là Stephen, và tôi sẽ dẫn 
bạn đi tour chiều nay. Mặc dù tên như 
vậy, nhưng Sunlight House được thiết kế 
bởi Edgar Thompson không phải là một 
căn nhà để ở mà là văn phòng cho công 
ty kiến trúc của ông ấy. Chính ở đây ông 
đã thiết kế rất nhiều tòa nhà công nghiệp 
mang lại danh tiếng cho ông ta đến tận 
ngày nay. Khi đi vào tòa nhà bạn sẽ thấy 
nó chỉ đơn giản là một căn phòng lớn với 
không gian làm việc mô-đun được thiết 
kế khéo léo cho Thompson và mỗi cộng 
sự của ông. Đó là kiểu thiết kế nhà khá 
phổ biến hiện nay, nhưng đó là cuộc cách 
mạng vào thời Thompson. Trong quá 
trình dạo xung quanh, bạn có thể thoải 
mái chụp ảnh, nhưng không được chạm 
tay hoặc tựa vào bất cứ thứ gì, vì rất 
nhiều các vật dụng được trưng bày ngày 
càng trở nên dễ vỡ theo thời gian. 

File đính kèm:

  • pdfpart_4_0332_2035183.pdf
Tài liệu liên quan