Chiến lược học từ vựng TOEIC

Một trong những cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng TOEIC của

bạn là đọc, và đọc thường xuyên. Khi bạn đọc, bạn cần chú ý nghĩa

của từ trong ngữ cảnh. Bạn càng đọc thì bạn càng thấy nhiểu từ.

Bạn càng thấy nhiều từ thì bạn càng học được nhiều. Việc đọc là

một trải nghiệm rất thú vị, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc

những điều thú vị cho bạn. Sau đó, bạn sẽ có niềm vui, nâng cao vốn

từ vựng TOEIC của bạn, và xây dựng kỹ năng bạn cần khi luyện thi

TOEIC. Khi bạn đọc, có một số chiến lược bạn có thể sử dụng để

nâng cao vốn từ vựng của bạn.

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 10/09/2016 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược học từ vựng TOEIC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chiến lược học từ vựng TOEIC 
Một trong những cách tốt nhất để nâng cao vốn từ vựng TOEIC của 
bạn là đọc, và đọc thường xuyên. Khi bạn đọc, bạn cần chú ý nghĩa 
của từ trong ngữ cảnh. Bạn càng đọc thì bạn càng thấy nhiểu từ. 
Bạn càng thấy nhiều từ thì bạn càng học được nhiều. Việc đọc là 
một trải nghiệm rất thú vị, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc 
những điều thú vị cho bạn. Sau đó, bạn sẽ có niềm vui, nâng cao vốn 
từ vựng TOEIC của bạn, và xây dựng kỹ năng bạn cần khi luyện thi 
TOEIC. Khi bạn đọc, có một số chiến lược bạn có thể sử dụng để 
nâng cao vốn từ vựng của bạn. 
1. Phân Tích Thành Phần Của Từ 
Từ được hình thành bởi các từ gốc (roots), các tiền tố (prefixes) đứng 
trước từ gốc, và các hậu tố (suffixes) đứng sau từ gốc. 
Ví dụ 
re (tiền tố) + circula (từ gốc) + tion (hậu tố) = recirculation 
Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ gốc, các tiền tố, và hậu tố xuất xứ từ 
tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. Tìm hiểu về ý nghĩa của các từ gốc, các 
tiền tố, và hậu tố sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng của bạn. 
Ví dụ 
re (lại) có nghĩa là again (một lần nữa) 
reunite (đoàn tụ) nghĩa là bring together (mang lại với nhau một lần nữa) 
reconsider (xem xét lại) nghĩa là think about again (suy nghĩ một lần 
nữa) 
retrain (đào tạo lại) train again (đào tạo một lần nữa) 
2. Nhận diện được những hình thức ngữ pháp 
Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết một từ là một danh từ, một động 
từ, một tính từ, hoặc một trạng từ. Bạn có thể học cách nhận diện những 
hậu tố khác nhau. Những hậu tố sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của từ 
mới. 
Ví dụ: 
Nouns Adjectives Verbs 
-tion competition -y easy -ize memorize 
-ance deliverance -ous mountainous -ate refrigerate 
-ence independence -able capable -en lengthen 
-ment government -al musical 
-ism Buddhism -ic athletic 
-ship friendship -ful beautiful 
-ity community -less careless 
-er teacher 
-or inspector Adverbs 
-ee attendee -ly quickly 
 3. Nhận diện được Word Families 
 Học từ vựng theo "Word family" giúp bạn mở rộng nhanh chóng vốn từ 
vựng 
Cũng giống như anh chị em trong cùng một gia đình, những từ đều có 
liên quan với nhau. Một từ có thể trở thành một danh từ, một động từ, 
một tính từ, hoặc một trạng từ bằng cách thay đổi hậu tố (suffixes) của 
nó. 
Ví dụ 
depend (verb) | dependence (noun) | dependable (adjective) | dependably 
(adverb) 
Bốn từ trên cùng với nhau tạo thành một gia đình từ. Ý nghĩa của mỗi từ 
là tương tự với những từ khác, nhưng mỗi từ có một hình thức khác nhau 
về ngữ pháp. Việc biết gia đình từ (word families) sẽ giúp bạn điều gì ? 
Bạn sẽ học được nhiều từ hơn. Khi bạn tìm thấy một từ mới, hãy tìm 
trong từ điển để tìm các thành viên khác trong cùng gia đình từ. 
Bạn sẽ hiểu được những từ mới. Xem xét cẩn thận một từ mới. Nó có thể 
là liên quan đến một từ mà bạn đã biết. 
4. Hãy làm một danh sách từ vựng TOEIC của riêng bạn 
Khi bạn đọc, bạn sẽ gặp nhiều từ mới, và bạn sẽ cần phải có cách tổ 
chức hiệu quả để ghi lại chúng. 
 Sử dụng một cuốn tập để ghi lại những từ mới của bạn. 
 Đối với mỗi từ mới, viết từ, từ đồng nghĩa, định nghĩa, các câu gốc 
mà bạn tìm thấy các từ, và sau đó tạo thành câu của riêng bạn bằng cách 
sử dụng các từ này. 
 Mỗi ngày, hãy xem lại các từ của những ngày trước đó. 
 Photo bảng biểu dưới đây để làm danh sách từ vựng TOEIC cho 
riêng bạn. 
Ví dụ 
New 
Word 
Synonym Definition 
Original 
Sentence 
My 
Sentence 
consider 
think 
about 
To think 
carefully 
about 
something 
After 
considering 
all the 
difficulties, 
they decided 
to go ahead 
with the 
project. 
I considered 
different 
schools 
before I 
chose this 
one. 
5. Hãy Đọc Tin Tức Hàng Ngày 
Hãy đọc tin tức từ các tờ báo nổi tiếng với những chủ đề khác nhau liên 
quan đến TOEIC 
Điều quan trọng là đọc một cái gì đó bằng tiếng Anh mỗi ngày, ngoài 
bài tập trên lớp. Điều quan trọng là đọc những điều thú vị cho bản thân 
bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ trải nghiệm theo cách này. Một yếu 
tố quan trọng khác là bạn đọc nhiều thể loại khác nhau điều này sẽ giúp 
bạn không buồn chán và quan trọng hơn là giúp bạn học có một vốn từ 
vựng TOEIC đa dạng hơn. 
 Đọc 20-30 phút mỗi ngày. 
 Đọc những gì mang lại điều thú vị cho bạn. 
 Đọc nhiều chủ đề khác nhau. 
 Đọc sách, tạp chí, báo chí, và các trang web. 
Các bước sau đây sẽ giúp bạn đọc để cải thiện vốn từ vựng TOEIC 
của bạn 
1. Đọc mà không dừng lại. Đừng dừng lại để tra nghĩa của những từ 
chưa biết. Bạn có thể hiểu được ý chính của một đoạn văn mà không cần 
hiểu biết từng từ một 
2. Gạch chân hay đánh dấu các từ chưa biết, hoặc viết chúng vào một tờ 
giấy riêng. 
3. Đoán ý nghĩa của các từ chưa biết. Sử dụng bối cảnh và kiến thức về 
các tiền tố và hậu tố và gia đình từ để đoán. 
4. Chọn năm từ khoá và viết chúng vào trong sổ tay từ vựng TOEIC của 
bạn. Những từ không biết này rất quan trọng trong việc hiểu ý nghĩa của 
đoạn văn. 
5. Tra năm từ khóa trong từ điển của bạn. 
6. Viết một đoạn tóm tắt cho bài văn. Hãy thử sử dụng năm từ khóa 
trong bản tóm tắt của bạn. 

File đính kèm:

  • pdfchien_luoc_hoc_tu_vung_toeic_1444.pdf
Tài liệu liên quan