Bí kíp tự học ielts từ con số 0 lên 8.0

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU .3

PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.0.4

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .4

II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC: .5

PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 .7

I. LISTENING.7

II. READING.10

1. PHƢƠNG PHÁP ĐỌC ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG.10

2. LUYỆN READING SKILLS CHO IELTS.13

III. SPEAKING .15

1) Tips của Simon cho IELTS Speaking .15

2) Link download : 31 formulas ielts speaking .15

3) Ielts Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers.15

IV. WRITING.17

I. Ôn lại ngữ pháp cơ bản.17

II. Luyện IELTS Writing.17

pdf19 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 16/09/2016 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bí kíp tự học ielts từ con số 0 lên 8.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oogle.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreaderp&hl=vi 
Phần mềm đọc sách cực tốt, hỗ trợ các loại từ điển. Bạn cài thêm Bluedict và down thêm dữ liệu 
dictionary của các bộ từ điển nhƣ: Lạc việt, oxford, cambridge vàoChúng sẽ giúp bạn đọc và tra từ điển 
theo cách Click&see nhƣ mình nói phía trên. 
Xem thêm tại đây: 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 13 
2. LUYỆN READING SKILLS CHO IELTS 
Sách luyện Reading trên thị trƣờng thì nhan nhản. Nhƣng tựu chung trong các quyển sách đó chỉ gồm 2 
nội dung chính: TIPS + BÀI TẬP. Mình gợi ý cho bạn 2 nguồn HIỆU QUẢ NHẤT 
A. TIPS 
TIPS làm IELTS reading theo mình thấy hay và hiệu quả nhất là học theo tips làm bài của thầy Simon 
(ielts-simon.com). Vậy tìm tips đó ở đâu ??? Tin vui cho các bạn, bạn LyNa - học sinh lớp Writing tháng 
7 của mình đã tổng hợp các tips làm Reading của Simon trong 1 file duy nhất. Các bạn chỉ việc down về 
và enjoy it :D 
https://www.mediafire.com/?o63ldqc6lq53eb2 
Lƣu ý: 
Kỹ thuật học IELTS Reading dựa vào bảng "keyword table" do thầy Simon tổng kết: 
1. Choose a passage from one of the reading tests. 
2. Get the correct answers from the back of the book. 
3. Now read the first question, underline keywords, and search for the answer in the passage - you already 
know the correct answer, so your only aim is to find where it is in the passage. 
4. Underline words in the passage that have the same meaning as the keywords in the question. 
5. When you have done this for each question, make a keyword table. 
This technique forces you to stop testing yourself. Instead, it makes you focus on finding key vocabulary 
and understanding the reason for each answer. You might be surprised at the improvements you make if 
you regularly practise in this way. 
(ielts-simon.com) 
Tuy nhiên, việc theo dõi từng bài riêng rẽ của thầy Simon (2, 3 hôm thầy post 1 bài) sẽ khiến nhiều bạn 
hơi lúng túng. Rất may, bạn Ly Na lại đã tổng kết sẵn cho chúng ta trong 16 trang dƣới đây. Một lần nữa 
các bạn lại chỉ việc down về ăn sẵn :D 
https://www.mediafire.com/?hc492g13wlgs85t 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 14 
B. BÀI TẬP 
Sau khi có mẹo, bạn cần một nguồn để luyện tập cho thành thạo các kỹ năng đó: 
Bạn chỉ nên làm bài tập Reading trong các nguồn sau: 
Bộ đề huyền thoại Cambridge 1-9 
The Official Cambridge Guide to IELTS [FULL] DVD & PDF bản đẹp 
https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxT3d2eUF1ZUpUYW8/edit?usp=sharing 
Bộ actual reading 
pass giai nen: mycheapestsource 
Link down này đƣợc cung cấp từ nguồn: IELTS SHARE ( IS ) 
Trên đây là toàn bộ bí kíp và bài tập cần thiết giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Reading. Rất nhiều học 
sinh mình đi thi áp dụng đã đạt kết quả tốt (R: 8.0,8.5) với trình độ trƣớc đó chỉ tầm 4.5,5.0 cho kỹ năng 
này (học trong tầm 3 tháng). 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 15 
III. SPEAKING 
Để đạt điểm cao trong IELTS speaking bạn không cần nói hay, nói điệu, accent nhƣ ngƣời bản xứ (đƣơng 
nhiên bạn nói giọng hay thì càng tốt) quan trọng là nói rõ ràng, đúng ngữ pháp, có sử dụng các “good 
vocabulary” (bạn có thể tìm thấy các từ này trong 2 quyển sách mình kê ở dƣới). Đây là phƣơng pháp 
giúp nhiều bạn học sinh khối A của mình (band 4.5) học lên 6.5~7.5. Cụ thể: 
+ Bƣớc 1: Nghe, chép chính tả + nhái lại giọng đọc của ngƣời bản xứ 
Xem phƣơng pháp chép chính tả phần “LISTENING”. Đây là bƣớc đau khổ nhƣng rất quan trọng giúp 
bạn phát âm chuẩn, và có ngữ điệu giống ngƣời bản xứ 
+ Bƣớc 2: Học kỹ năng cho IELTS Speaking 
1) Xem tips của Simon cho IELTS Speaking 
Tips của Simon thì hay khỏi nói rồi. Nếu bạn lƣời không muốn vào lại web xem từng tháng một thì có thể 
down file tổng hợp tips của Simon phía dƣới. 
https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcWHhEVEl6XzMyRE0/edit?usp=sharing 
2) Học các “good vocabulary” trong sách 31 formulas ielts speaking 
Các từ trong sách trên mình giới thiệu rất hay và tự nhiên, có thể giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS 
Speaking. Ví dụ bạn nói “he has a good sense of humour” (band 7) thay vì “he is funny”( band 5.0) thì 
trong sách toàn các cụm từ hay ho nhƣ vậy. Link down bản đẹp không có tiếng Trung (chƣa có ở đâu, bản 
trên mạng thƣờng là bản tiếng Trung). Link do bạn Horizon Tran scan tặng cho page TuhocIELTS8.0. 
Chỉ có một yêu cầu là các bạn down để học chứ đừng mang đi bán lại. 
https://www.mediafire.com/?tv9z9fd8xgpt25q 
PASS: ngocbach 
TRÍCH NGUYÊN VĂN ĐOẠN MES CỦA BẠN HORIZON TRAN: 
"Mình mua học, nhƣng tiếc vì sách quá đắt nên photo lại để học trên sách photo. Sẵn dịp này học Scan 
file cho mình luôn. Mình chia sẻ lại cho Bách. Việc làm này có thể thiệt hại cho ngƣời làm sách bản 
quyền nhƣng mục đích chính nhƣ là giúp một số bạn tự học(phải nói là tự học vì khả năng tài chính hạn 
hẹp) có cơ hội học.'Coi nhƣ ,những ngƣời tự học tạm ứng trƣớc vậy, sau này thành danh, hãy làm và trả 
lại cho đời." 
3) Xem phần trả lời mẫu trong sách Ielts Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers 
Rất tiếc là hiện chƣa có bản mềm cho sách này. Bìa sách bạn xem ở đây: 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 16 
+ Bƣớc 3: record, transcribe, analyse 
Chọn lấy 1 đề bất kỳ trong bộ Cam và trả lời tất cả các phần trong đề Speaking. Thu âm lại và chép chính 
tả những gì bạn nói. 
Nghe lại và đánh giá xem bạn nói sai ở đâu, câu của bạn có thể improve đƣợc không (bằng cách thay các 
từ easy bằng các từ trong sách 31 formulas.., áp dụng thêm các cách triển khai của Simon nhƣ: idea, 
explain, example cho bài nói đƣợc mạch lạc, rõ ràng hơn).Tiếp tục, lặp lại quá trình trên 1,2 lần nữa 
+ Bƣớc 4 : tận hƣởng thành quả khi thấy trình Speaking của bạn thay đổi chóng mặt sau khi áp dụng các 
bƣớc trên :D (mình không hề nói quá đâu). 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 17 
IV. WRITING 
Yeah, cuối cùng cũng đến kỹ năng mình thích nhất :D. Writing theo mình nghĩ là kỹ năng khó tự luyện 
nhất trong 4 kỹ năng. Nhƣng yên tâm, mình sẽ hƣớng dẫn các bạn phƣơng pháp tự học để vƣợt qua môn 
khó nhằn này. Minh chia làm 2 phần: ôn lại ngữ pháp cơ bản + luyện skills cho IELTS Writing. 
I. ÔN LẠI NGỮ PHÁP CƠ BẢN 
Trƣớc khi bắt tay vào luyện IELTS Writing, các bạn ôn ngữ pháp lại cho mình một chút. 2 quyển này là 
đủ: 
English Grammar in Use (4th edition) 
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c 
A practical english grammar (4
th
 edition) 
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt 
pass cho cả hai link: ngocbach 
Chú ý các mục: 
+ Các cấu trúc so sánh: so sánh hơn kém, so sánh cao nhất Thời quá khứ đơn, cấu trúc dự đoán tƣơng 
lai (dùng nhiều trong IELTS Writing task 1) 
+ Mạo từ, các thời, cấu trúc bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ (dùng nhiều trong IELTS Writing 
task 2). 
II. Luyện IELTS Writing 
1. Luyện IELS Writing qua kênh youtube của Ngọc Bách 
Thời điểm viết note “PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC IELTS TỪ 5.5 LÊN 8.0 trong 6 tháng”, mình có ý định 
là lập một kênh youtube dạy IELTS Writing để hỗ trợ các bạn tự học kỹ năng khó nhất này. Và tính đến 
giờ (27/08/2014) mình đã post đƣợc 8 videos, và mình tự hào là kênh youtube này đã giúp rất nhiều bạn 
tự học IELTS Writing đạt điểm mong muốn (nhiều bạn thậm chí đã kết quả cao: 7.0~7.5 Writing chỉ 
bằng việc xem kênh youtube này) 
Và nó đây: 
https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/videos 
Slide bài giảng full trong các video (update đến ngày hôm nay 27/08/2014): 
https://www.mediafire.com/?2o1a0y0bv02yk5j 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 18 
2. Luyện IELTS Writing qua trang ielts-simon.com 
Vào mục task 1, task 2 có vô số các mẹo, bài mẫu hay do thầy Simon-cựu giám khảo IELTS viết. Thầy 
Simon viết theo phong cách đơn giản, mạch lạc nhƣng vẫn đủ tốt để band 9.0. Mình đã tổng hợp sẵn các 
bài mẫu thầy Simon viết để các bạn tự luyện đƣợc dễ dàng hơn: 
Tổng hợp các bài mẫu tip, task 1 của Simon 
https://www.mediafire.com/?bwwgpmn68c3kcls 
Tổng hợp các bài mẫu task 2 của Simon 
Tại sao mình lại để kênh youtube của mình trước cả trang ielts-simon.com ? 
Đơn giản mình là ngƣời viết ebook này :D. Đùa đấy :)), cái chính là tất cả video mình đều hƣớng dẫn rất 
dễ hiểu và bằng tiếng Việt nên tất cả các bạn có trình độ yếu đều có thể hiểu đƣợc. Ngoài ra, khi viết 
mình luôn cố gắng hạ độ khó, phức tạp của bài viết xuống mức thấp nhất nhƣng vẫn đảm bảo đủ tốt để 
đạt band 8+ (lƣu ý: các bài viết đều đã đƣợc chấm bởi IELTS examiners để chứng thực số điểm, không 
phải mình tự viết, tự chấm) nên các bạn có thể dễ dàng hiểu và áp dụng. 
3. Chữa IELTS Writing 
Vấn đề muôn thuở của luyện viết. Có mấy cách sau: 
Thứ nhất, các bạn có thể tự sửa cho mình. Các bạn có thể xem các video dạy IELTS Writing của mình, 
xem các bài ví dụ mình phân tích 4 tiêu chí chấm thi thế nào, nghiền ngẫm thật kỹ -> tự chữa cho mình. 
https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/feed 
Ví dụ: Hôm nay bạn viết 1 bài task 1, 1 bài task 2. Sau đó, ngày kia bạn giở ra check lại tự sửa lỗi cho 
mình -> chắc chắn các bạn sẽ nhận ra rất nhiều lỗi bạn gặp phải lúc viết 
Thứ hai, các bạn có thể sử dụng dịch vụ correct essay giá rẻ của ngƣời nƣớc ngoài nhƣ: 
(Khoảng 50k/1 bài nếu chữa 8 bài) 
Thứ ba, chữa cho nhau. Group đang thực hiện hoạt động này khá hiệu quả là group “Hội luyện thi IELTS 
trên scholarshipplanet. Bạn xem link ở đây: 
Luyện IELTS WRITING bằng 3 nguồn trên -> đã đủ để bạn đạt Writing lên tầm 6.5~7.5. 
 Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 Page 19 
Các bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng của ebook này. Mình chỉ hy vọng nếu các bạn đọc ebook này 
mà thấy có ích, thi IELTS đạt kết quả tốt thì có thể mes lại cho mình vào page: 
https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
để mình biết là những gì mình viết có ích với các bạn. Vậy là ok lắm rồi, không mong gì hơn :D 
Cám ơn các bạn ! 
-Ngọc Bách- 

File đính kèm:

  • pdfbi_kip_tu_hoc_ielts_tu_0_len_8_0_2563.pdf
Tài liệu liên quan