Áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết tiếng anh tại trường đại học công nghiệp hà nội: thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng việc áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết

cho sinh viên tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tham gia nghiên cứu là 119 sinh

viên năm thứ nhất và bốn giảng viên dạy môn kỹ năng Viết tiếng Anh cho các sinh viên. Dữ liệu

nghiên cứu được thu thập từ bảng khảo sát sinh viên, phỏng vấn cá nhân với đại diện sinh viên

và các giảng viên, cùng với việc phân tích các tập nhật ký của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho

thấy, hoạt động viết nhật ký có tiềm năng hỗ trợ tốt cho việc học tiếng Anh của sinh viên, đặc biệt

là phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tự học. Tuy nhiên, một số chi tiết hiện tại giảng viên đang

áp dụng có thể làm hạn chế hiệu quả của hoạt động. Do vậy, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất

nhằm cải tiến việc áp dụng hoạt động viết nhật ký hiện nay tại trường và giúp cho các giảng viên

khác muốn áp dụng hoạt động viết nhật ký trong giảng dạy.

pdf8 trang | Chia sẻ: phuthai499 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết tiếng anh tại trường đại học công nghiệp hà nội: thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dẫn của giảng viên. Như đã phân tích 
ở trên, do có những hạn chế nhất định trong cách 
triển khai và hướng dẫn của giảng viên nên hoạt 
động viết Nhật ký của sinh viên hiệu quả chưa cao.
4.3. Giảng viên và sinh viên nhận định như 
thế nào về hiệu quả của hoạt động viết Nhật ký?
Kết quả khảo sát và phỏng vấn sinh viên thống 
nhất cao với kết quả phỏng vấn giảng viên. Những 
kết quả này cho thấy, trên 80% sinh viên thích hoạt 
động viết Nhật ký và tất cả các sinh viên tham gia 
nghiên cứu đều cho rằng hoạt động này là hữu ích. 
Cả bốn giảng viên cũng cho rằng, hoạt động này là 
hữu ích và phù hợp với sinh viên ngành ngôn ngữ 
Anh trong trường. Cả sinh viên và giảng viên đều 
cho rằng hoạt động viết Nhật ký giúp rèn luyện 
thói quen viết, phát triển kỹ năng viết tiếng Anh, 
giúp diễn đạt ý, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và 
nâng cao ý thức tự học của sinh viên. Trước thực tế 
kỹ năng viết là một kỹ năng khó và thường không 
đủ hấp dẫn để khuyến khích người học kiên trì 
luyện viết thường xuyên (Hedge, 1991), kết quả 
tích cực của việc triển khai hoạt động viết Nhật ký 
lên thói quen và kỹ năng học tập của sinh viên là 
rất đáng trân trọng và ghi nhận. Kết quả này khẳng 
định thêm nhận định của học giả Langan (2001) 
rằng, “hoạt động viết Nhật ký là một hoạt động 
tuyệt vời để rèn luyện kỹ năng viết” và thống nhất 
với kết quả nghiên cứu của tác giả Lưu (2010) tại 
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có khoảng 
40% sinh viên không cho rằng hoạt động viết Nhật 
ký có thể giúp “phát triển tư duy phê phán” hoặc 
“hiểu rõ hơn về kiến thức đã học” hay “đánh giá 
thu tập bài Nhật ký của sinh viên để đánh giá và 
cho điểm. Tuy trong số không nhiều (khoảng 4% 
điểm học phần) nhưng việc các tập bài viết được 
chấm điểm có ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy sinh 
viên hoàn thiện tập Nhật ký của mình. Tuy nhiên, 
3/4 giảng viên không thể hiện tiêu chí chấm tập 
Nhật ký một cách rõ ràng, điều này có thể dẫn 
đến những khác biệt trong cách cho điểm giữa các 
giảng viên gây ra sự thiếu công bằng và gây khó 
khăn cho sinh viên trong khi thực hiện hoạt động. 
Theo kết quả phân tích các tập Nhật ký, chỉ có một 
giảng viên sử dụng bảng tiêu chí chấm, tuy nhiên, 
kết quả khảo sát và phỏng vấn các sinh viên trong 
lớp cho thấy, các em chưa nắm rõ được những tiêu 
chí mà giảng viên sử dụng. Điều này có thể là do 
việc hướng dẫn của giảng viên về tiêu chí đánh giá 
tập nhật ký là chưa đủ rõ hoặc chưa đủ kỹ lưỡng. 
Do đó, các tiêu chí chấm tập viết Nhật ký cần được 
thống nhất giữa các giảng viên và thông báo chi 
tiết đến sinh viên để các em hiểu và thực hiện. 
4.2. Sinh viên thực hiện hoạt động viết Nhật 
ký như thế nào?
Kết quả thu được từ phiếu trả lời khảo sát của 
sinh viên, phỏng vấn với sinh viên và giảng viên 
cũng như kết quả phân tích các tập Nhật ký của 
sinh viên cho thấy, sinh viên tiến hành viết Nhật 
ký trung bình một lần mỗi tuần trong khoảng thời 
gian 30 phút và thường là viết tại nhà. Sinh viên 
thường tự lựa chọn chủ đề viết và hình thức viết. 
Trên 90% các sinh viên đảm bảo yêu cầu của giảng 
viên về số lượng các bài viết và có nhận xét góp 
ý của bạn trước khi viết phiên bản hai. Việc sinh 
viên nghiêm túc chấp hành yêu cầu của giảng viên 
là do giảng viên có kiểm soát và ký tên xác nhận 
hoàn thành theo tuần và kết quả đánh giá tập Nhật 
ký chiếm một trọng số nhất định trong điểm tổng 
kết học phần. 
Tuy nhiên, kết quả phân tích các tập Nhật ký 
của sinh viên cũng chỉ ra rằng, các bài viết thể hiện 
việc sinh viên chú trọng vào việc luyện viết tiếng 
Anh và luyện thi nhiều hơn là viết để phản ánh 
tư duy, hồi tưởng hoặc quan điểm của cá nhân về 
52 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 14 - 7/2018
v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
theo dõi tiến bộ của bản thân”. Hơn 1/2 số sinh 
viên không nhận thấy việc viết Nhật ký giúp “tạo 
hứng thú viết tiếng Anh” hoặc “tăng cơ hội giao 
tiếp” hoặc “giúp tự tin hơn khi giao tiếp với giảng 
viên”. Kết quả phân tích tập Nhật ký cũng cho 
thấy, sinh viên chưa chia sẻ nhiều thông tin về suy 
nghĩ của bản thân, về quá trình học tập cũng như 
khó khăn gặp phải trong các bài Nhật ký. Như đã 
phân tích ở trên, nguyên nhân chính của tình trạng 
này là do có những hạn chế trong cách triển khai 
và hướng dẫn của giảng viên về chủ đề, cách viết, 
cách phản hồi và cách đánh giá bài viết nhật ký. Để 
hoạt động viết Nhật ký được hiệu quả hơn thì cần 
có sự điều chỉnh trong cách triển khai hướng dẫn 
của giảng viên về những vấn đề này. 
5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG VIẾT NHẬT KÝ 
TRONG DẠY KỸ NĂNG VIẾT CHO SINH 
VIÊN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
Từ kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa 
ra một số đề xuất tới các cấp quản lý, giảng viên và 
sinh viên. Thứ nhất, việc trợ giúp của các cấp quản 
lý để duy trì và phát huy tối đa hiệu quả của hoạt 
động viết Nhật ký là vô cùng cần thiết. Các lớp bồi 
dưỡng về phương pháp giảng dạy mới nói chung, 
đặc biệt là về việc áp dụng hoạt động viết Nhật 
ký trong giảng dạy kỹ năng này nên được tổ chức 
thường xuyên nhằm giúp giảng viên có cách nhìn 
nhận đúng đắn và đầy đủ về bản chất, cũng như 
quy trình triển khai hiệu quả để hoạt động đạt hiệu 
quả cao nhất. Thứ hai, giảng viên nên đặc biệt chú 
trọng vào bước hướng dẫn sinh viên thực hiện viết 
nhật ký. Giảng viên nên nhấn mạnh cho sinh viên 
về các lợi ích khác của viết Nhật ký ngoài mục 
đích rèn luyện kỹ năng viết, như phát triển tư duy, 
chiêm nghiệm về nội dung đã học hay tăng cường 
cơ hội giao tiếp với giảng viên. Giảng viên cũng 
nên lưu tâm góp ý nhiều hơn về nội dung thông 
tin và không nên tập trung quá nhiều vào phần sửa 
lỗi. Bằng cách này, giảng viên có thể tăng cường 
cơ hội trao đổi thông tin và hỗ trợ sinh viên, đồng 
thời khắc phục được khó khăn hiện tại là tốn nhiều 
thời gian nhận xét bài cho sinh viên. Việc yêu cầu 
sinh viên góp ý cho bài viết của nhau cũng là một 
gợi ý giúp giảm bớt áp lực này cho giảng viên; tuy 
nhiên, sinh viên cần nhận được hướng dẫn cụ thể 
về nội dung và cách góp ý. 
6. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy, hoạt động viết nhật ký 
có tiềm năng hỗ trợ tốt cho việc học tiếng Anh của 
sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt 
là giúp phát triển kỹ năng viết và kỹ năng tự học. 
Tuy nhiên, có một số chi tiết trong việc áp dụng 
hiện tại của giảng viên có thể làm hạn chế hiệu quả 
của hoạt động. Do vậy, nghiên cứu đã đưa ra một 
số đề xuất nhằm cải tiến việc áp dụng hoạt động 
viết nhật ký hiện nay tại Trường. Với các đề xuất 
trên, nhóm nghiên cứu hy vọng có thể đóng góp 
một phần vào việc nâng cao hiệu quả áp dụng hoạt 
động viết Nhật ký trong giảng dạy kỹ năng viết và 
giúp cho các giảng viên khác muốn áp dụng hoạt 
động viết nhật ký trong giảng dạy tiếng Anh tại cơ 
sở đào tạo của mình./.
Tài liệu tham khảo:
Burton D. (1999). A service Learning rubric. VCU 
Teaching.
Castellanos J. (2008). Journal writing and 
its benefits in an upper intermediate EFL 
class. Profile Issues in Teachers Professional 
Development, 9, 111-128.
Crème P. (2005). Should student learning 
journals be assessed? Assessment & 
Evaluation in Higher Education.
Dyment J.E. & O’Connell T.S. (2003). Journal 
writing in experiential education: Posibilities, 
problems and recommendations. Charleston.
Graham Robert J. (1991). Reading and Writing the 
Self. New York: Teachers College, Columbia 
University.
Herrero A.H. (2007). Journal: A tool to improve 
students’ writing skills. Actualidates 
Investigativas en Education.
Harmer J. (2001). The Practice of English 
53KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 14 - 7/2018
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v
Language Teaching. Essex: Pearson Education 
Limited.
Hedge T. (1991). Writing. Hong Kong: Oxford 
University Press.
Herrero A.H. (2007). Journal: A tool to improve 
students’ writing skills. Actualidates 
Investigativas en Education.
Langan J. 2001. College Writing Skills. McGraw-
Hill College.
Lee S. (2013). Effects of Reflective Journal Writing 
in Japanese Students’ Language Learning. 
Indiana University of Pennsylvania.
Luu T.T. (2010). Enhancing EFL learners’ writing 
skills via journal writing. English Language 
Teahing. Vol 3 (3).
Paterson BL. (1995). Developing and maintaining 
reflection in clinical journals. Nurse Educ 
Today. 15(3), 211-220.
Reid J. M. (1993). Teaching ESL Writing. New 
Jersey: Prentice Hall Regents
Walker E.S. (2006). Journal Writing as a teaching 
technique to promote reflection. Journal of 
Athletic training. Vol 41 (2).
EMPLOYMENT OF JOURNAL WRITING IN TEACHING WRITING
 FOR ENGLISH- MAJOR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY: 
CURRENT SITUATIONS AND SOLUTIONS
HOANG NGOC TUE, TRAN THI DUYEN, 
VU THI NHUNG, NGUYEN THI HUYEN
Abstract: This study explores the current practices of employing journal writing activity in 
teaching English writing at Hanoi University of Industry. Participants are 119 first year English-
major students and four English language teachers who taught writing skills to the students. Data 
were collected from questionnaires and individual interviews with students, individual interviews 
with teachers and analysis of students’ journal writings. Findings indicate that journal writing 
has the potential to facilitate students’ English language learning, especially English writing and 
self-study skills, and teachers and students demonstrated a positive attitude towards the activity. 
However, certain aspects of the teachers’ current practices could limit the effectiveness of the 
activity. Therefore, practical recommendations are made to improve the current practices, which 
could be useful for other EFL teachers who intend to employ the activity.
Keywords: reflective skills, self-study skills, writing skills, critical thinking, journal writing
Received: 29/3/2018; Revised: 21/5/2018; Accepted for publication: 20/6/2018

File đính kèm:

  • pdfkhnnqs_14_7_2018_46_53_hoang_ngoc_tue_0108_2136233.pdf
Tài liệu liên quan